oldal nyom­ta­tása Share

VIII. Zabo­lai nép­zene és nép­tanc­tá­bor prog­ramja
Kalotaszeg

Haladó csoport

Szuc­sági tán­cok

Okta­tók: Tőkés Edit és Tőkés Zsolt
Zene­kar: Üsztürü zene­kar
Hely­szín: Mikes kas­tély konferenciaterme

Közép­ha­ladó csoport

Inak­telki tán­cok

Okta­tók: Kovács Ber­na­dett és Fülöp Csaba
Zene­kar: Dezső Attila és zene­kara
Hely­szín: zabo­lai Kultúrház

Kezdők

György­falvi tán­cok

Okta­tók: Temér­dek Fri­de­rika és Both László
Zene­kar: Ábri Béla és zene­kara
Hely­szín: Teleház

Gyerekek

Népi játé­kok

Okta­tók: Ádám Rebeka
Hely­szín: Csángo Nép­rajzi Múzeum

Nép­da­lo­kat oktat: Kalo­ta­szegi nóták: Nyit­rai Mari­anna
Mikes kas­tély konferenciaterme

Kézm­üves fog­lal­ko­zá­asok: Pál Emese, Ráduly József

Kalo­ta­szegi hang­sze­res nép­zene – okta­tás adat­közlő zené­szek­kel Kolozs­ból (Cojocna) az Üsztürü zene­kar­ral (hegedű, brá­csa, bőgő):

Major Levente Ist­ván: hegedű
Mol­do­ván Hor­váth Ist­ván: hegedű
Szász József Árpád: brá­csa
Vajda Mátyás: brá­csa
Szász Lőrinc: bőgő

Augusz­tus 5., hétfő

 • 13.00: regiszt­rá­ció, szá­lá­sok elfoglalása
 • 18.30: vacsora
 • 20.00: Meg­nyító – I.számú Kul­túr­ház
  Nyi­tó­kon­cert
  Üsztürü, Nyit­rai Mari­anna és kolo­zsi ven­dé­gek
  Táncház

Augusz­tus 6., kedd

 • 8.309.30: reg­geli
 • 10.0012.30: tán­cok­ta­tás, hang­sze­res oktatás
 • 12.3013.00: ének­ta­nu­lás közö­sen Nyit­rai Mariannával
 • 13.0014.30: ebéd
 • 15.0016.00: „Kalo­ta­szeg magyar népe” — Néprajzi előa­dás: Nyit­rai Mari­anna (Jankó János nyo­mán)
 • 16.0018.00: dél­utáni oktatások
 • 18.0019.30: vacsora
 • 21.00: tánc­ház, II. számú Kultúrház

Augusz­tus 7., szerda

 • 8.309.30: reg­geli
 • 10.0012.30: tán­cok­ta­tás, hang­sze­res oktatás
 • 12.3013.00: ének­ta­nu­lás közö­sen Nyit­rai Mariannával
 • 13.0014.30: ebéd
 • 16.0018.00: dél­utáni oktatások
 • 18.0019.30: vacsora
 • 21.00: tánc­ház a Múze­um­kert­ben: Házi­gazda Dr. Pozsony Ferenc

Augusz­tus 8., csütörtök

 • 8.309.30: reg­geli
 • 10.0012.30: tán­cok­ta­tás, hang­sze­res oktatás
 • 12.3013.00: ének­ta­nu­lás közö­sen Nyit­rai Mariannával
 • 13.0014.30: ebéd
 • 16.0018.00: dél­utáni oktatások
 • 18.0019.30: vacsora
 • 21.00: tánc­ház a Mikes Kas­tély­nál

Augusz­tus 9., péntek

 • 8.309.30: reg­geli
 • 10.0013.00: tán­cok­ta­tás, hang­sze­res oktatás
 • 13.0014.30: ebéd
 • 15.0016.00: sze­ke­re­zés, indu­lás.
  Kirán­du­lás a Szé­kely­ta­más­falvi Thúry-​Bányai Kúri­á­hoz (bog­rá­cso­zás, egyéb programok)
 • 21.00: Tánc­ház a Thúry – Bányai Kúri­á­nál

Augusz­tus 10., szombat

 • 8.009.30: reg­geli
 • 10.0012.30: tán­cok­ta­tás, hang­sze­res oktatás
 • 12.3013.00: ének­ta­nu­lás közö­sen Nyit­rai Mariannával
 • 13.0014.30: ebéd
 • 15.0016.00: dél­utáni oktatások
 • 16.0018.00: készülő­dés a Gálára. Ének­ta­nu­lás Nyit­rai Mariannával
 • 18.0019.30: vacsora
 • 21.00: Gálamű­sor, I. számú Kultúrház

Augusz­tus 11., vasárnap

 • 8.30-tól: reg­geli, hazaindulás

Egész napos kézmű­ves fog­lal­ko­zá­sok gye­re­kek­nek és felnőt­tek­nek a Múze­um­kert­ben!

© Copy­right Zabo­lai Nép­zene és Nép­tánc Tábor 2019.
Min­den jog fenn­tartva.
Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro